خدمات

⭐ = فروشنده خوب ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس خاص 💎 = سرویس بهتر 💧 = سفارش چند بخشی (dripfeed)

فالوور ارزان اینستاگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
1889
فالوور ارزان کیفیت متوسط
18,900تومان
500 / 25000
1851
فالوور ارزان سرعت پایین گارانتی دار
23,900تومان
500 / 100000
1763
فالوور ارزان🥇 کیفیت خوب
27,900تومان
500 / 100000
1887
فالوور ارزان باکیفیت عالی 
35,900تومان
500 / 500000
1888
فالوور ارزان با کیفیت
37,900تومان
500 / 1000000

فالوور ایرانی اینستاگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
1858
فالوور ایرانی سرور 2🌹40درصد ایرانی🌹
87,900تومان
300 / 3000
1890
فالوور ایرانی 🌹10تا 40 درصد ایرانی بستگی به وضیعت سرور دارد🌹
95,500تومان
500 / 1000000
1891
فالوور ایرانی🌹 50درصد ایرانی 🌹
109,000تومان
300 / 50000
1859
فالوور ایرانی سرور 1🌹70درصد ایرانی🌹
139,000تومان
500 / 50000
1892
فالوور ایرانی🌹 70 درصد ایرانی🌹
139,000تومان
300 / 5000
1893
فالوور ایرانی⭐️ لایک و کامنت 5پست اخر⭐️
195,900تومان
200 / 100000

فالوور سرعتی

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
1865
فالوور سرعتی سرور 1
35,900تومان
10000 / 500000
1866
فالوور سرعتی سرور2
45,900تومان
10000 / 50000

لایک ارزان اینستاگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
1862
لایک ارزان کیفیت متوسط سرعت متوسط
5,000تومان
500 / 30000
1808
لایک ارزان❤️ کیفیت متوسط سرعت خوب❤️
7,900تومان
500 / 10000
1894
لایک ارزان کیفیت خوب
8,900تومان
500 / 100000
1864
لایک ارزان همراه با جبران ریزش
11,900تومان
500 / 30000
1863
لایک ارزان کیفیت خوب پیشنهادی
13,800تومان
300 / 50000
1895
لایک ارزان کیفیت خوب
14,900تومان
100 / 80000

لایک ایرانی اینستاگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
1818
✨❤️لایک ایرانی اینستاگرام❤️ سرور1
13,900تومان
500 / 200000
1679
✨❤️لایک ایرانی اینستاگرام❤️  سرور2
15,900تومان
500 / 100000
1823
✨❤️لایک ایرانی اینستاگرام❤️ سرور3
18,000تومان
500 / 20000
1849
✨❤️لایک ایرانی اینستاگرام❤️ سرور4
43,000تومان
500 / 20000

ویو ارزان اینستاگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
1896
ویو IGTV اینستاگرام سرور1
6,900تومان
100 / 1000000000
1899
ویو Reel اینستاگرام سرور1
6,900تومان
100 / 1000000000
1900
ویو پست سرور1
6,900تومان
100 / 1000000000
1897
ویو IGTV اینستاگرام سرور2
7,100تومان
1000 / 2000000000
1869
ویو Reel اینستاگرام سرور2
7,100تومان
1000 / 2000000000
1871
ویو IGTV اینستاگرام سرور3
7,900تومان
500 / 10000000
1840
ویو Reel اینستاگرام سرور3
7,900تومان
100 / 10000000
1868
ویو پست سرور3
7,900تومان
100 / 10000000

ویو استوری اینستاگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
1903
ویو برای 8 استوری اخر تا 50 کا -شروع سریع⚡️⚡️⚡️
9,000تومان
100 / 10000
1872
ویو برای تمام استوری ها تا 50 کا -شروع سریع⚡️⚡️⚡️
9,900تومان
20 / 10000
1873
ویو برای تمام استوری ها تا 50 کا -شروع سریع⚡️⚡️⚡️
12,900تومان
100 / 10000
1838
ویو برای تمام استوری ها تا 50 کا -شروع سریع⚡️⚡️⚡️
14,900تومان
100 / 10000

کامنت اینستاگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
1875
مجموعه کامنت تبریک عمومی
49,900تومان
10 / 10000
1844
مجموعه کامنت تعریف و تمجید از شخص
49,900تومان
10 / 10000
1874
مجموعه کامنت تعریف و تمجید از کالای فروشگاهی
49,900تومان
10 / 10000
1842
کامنت دلخواه
49,900تومان
10 / 10000
1876
مجموعه کامنت تسلیت
69,900تومان
10 / 10000

بسته های فالو وان

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
1815
بسته 1(شامل 👤فالوور_❤️لایک_👀ویو)
110,000تومان
1 / 10
1784
بسته 2(شامل 👤فالوور_❤️لایک_👀ویو)
199,000تومان
1 / 10
1783
بسته 3(شامل 👤فالوور_❤️لایک_👀ویو)
279,900تومان
1 / 10
1785
بسته 4(شامل 👤فالوور_❤️لایک_👀ویو)
359,000تومان
1 / 10

پیام انبوه تلگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
1878
پیام انبوه تلگرام👈بسته 1000 تایی👉
390,000تومان
1 / 10
1879
پیام انبوه تلگرام👈بسته 2000 تایی👉
769,000تومان
1 / 10
1880
پیام انبوه تلگرام👈بسته 3000 تایی👉
1,129,000تومان
1 / 10
1881
پیام انبوه تلگرام👈بسته 5000 تایی👉
1,899,000تومان
1 / 10
1882
پیام انبوه تلگرام👈بسته 10000 تایی👉
3,699,000تومان
1 / 10

دایرکت اینستاگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
1824
دایرکت انبوه👈بسته 1000 تایی👉
390,000تومان
1 / 10
1828
دایرکت انبوه👈بسته 2000 تایی👉
769,900تومان
1 / 10
1830
دایرکت انبوه👈بسته 3000 تایی👉
1,129,000تومان
1 / 10
1877
دایرکت انبوه👈بسته 5000 تایی👉
1,899,000تومان
1 / 10
1833
دایرکت انبوه 👈بسته 10000 تایی👉
3,699,000تومان
1 / 10

پیام انبوه واتساپ

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
1751
پیام انبوه واتساپ👈بسته 1000 تایی👉
490,000تومان
1 / 10
1846
پیام انبوه واتساپ👈بسته 2000 تایی👉
969,000تومان
1 / 10
1748
پیام انبوه واتساپ👈بسته 3000 تایی👉
1,429,900تومان
1 / 10
1847
پیام انبوه واتساپ👈بسته 5000 تایی👉
2,290,000تومان
1 / 10
1848
پیام انبوه واتساپ👈بسته 10000 تایی👉
4,699,000تومان
1 / 10

ربات اینستاگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
1809
ربات اینستاگرام 👈3روزه
30,000تومان
1 / 3
1810
ربات اینستاگرام 👈یک هفته
59,900تومان
1 / 3
1811
 ربات اینستاگرام 👈2هفته
99,000تومان
1 / 3
1814
 ربات اینستاگرام 👈1روزه
190,000تومان
1 / 5
1813
 ربات اینستاگرام 👈5ماهه
799,000تومان
1 / 3
1812
 ربات اینستاگرام 👈1ساله
1,499,000تومان
1 / 5

امار پیج/ ریچ/ نرخ تعامل

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
1904
ایمپرشن پست اینستاگرام
5,000تومان
100 / 10000
1801
ریچ + ایمپرشن عکس و فیلم
7,900تومان
100 / 100000
1799
سیو پست سرور 2
12,900تومان
100 / 5000
1800
سیو پست
17,900تومان
100 / 30000

فن پیج اینستاگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
1883
فن پیج اینستاگرام👈5تایی
950,000تومان
1 / 1
1884
فن پیج اینستاگرام👈10تایی
1,799,000تومان
1 / 1
1885
فن پیج اینستاگرام👈15تایی
2,599,000تومان
1 / 1
1886
فن پیج اینستاگرام👈20تایی
2,999,000تومان
1 / 5