خدمات

⭐ = فروشنده خوب ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس خاص 💎 = سرویس بهتر 💧 = سفارش چند بخشی (dripfeed)

فالوور ارزان اینستاگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
1905
فالوور ارزان کیفیت متوسط بدون جبران ریزش سرعت پایین
25,900تومان
1000 / 200000
1887
فالوور ارزان باکیفیت سرعت پایین
34,900تومان
500 / 500000
1763
فالوور ارزان🥇 سرور 2 سرعت متوسط
35,900تومان
500 / 50000
1906
فالوور اینستاگرام | استارت بین 1ساعت تا 48ساعت
35,900تومان
500 / 50000
1888
فالوور ارزان کیفیت متوسط همراه با هدیه
38,900تومان
500 / 500000
1909
فالوور اینستاگرام [ میکس ] [ ریزش کم ] ✔
39,900تومان
500 / 500000
1911
فالوور اینستاگرام [ استارت آنی ] [ ریزش کم ] ✔
49,900تومان
500 / 500000
1851
فالوور ارزان سرعت کیفیت متوسط با ریزش کم
58,900تومان
500 / 300000
1915
فالوور ارزان + لایک ۵ پست اخر
79,900تومان
1000 / 100000

فالوور ایرانی اینستاگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
1912
فالوور ایرانی سرور با کیفیت متوسط 50 درصد ایرانی
79,900تومان
500 / 20000
1890
فالوور ایرانی 🌹10تا 30 درصد ایرانی بستگی به وضیعت سرور دارد🌹
89,900تومان
500 / 10000
1908
فالوور ایرانی 50 درصد ایرانی کیفیت متوسط ریزش کم
139,900تومان
500 / 10000
1859
فالوور ایرانی سرور 1🌹70درصد ایرانی🌹
239,000تومان
200 / 20000
1892
فالوور ایرانی🌹 90درصد ایرانی🌹
389,000تومان
200 / 20000

لایک ارزان اینستاگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
1862
لایک ارزان کیفیت متوسط سرعت متوسط
3,900تومان
500 / 30000
1864
لایک ارزان همراه با جبران ریزش
5,000تومان
500 / 100000
1895
لایک ارزان کیفیت خوب
5,000تومان
300 / 150000
1808
لایک ارزان❤️ کیفیت متوسط سرعت خوب❤️
6,900تومان
500 / 10000
1894
لایک ارزان کیفیت خوب
7,900تومان
500 / 100000
1863
لایک ارزان کیفیت خوب پیشنهادی
11,900تومان
500 / 20000

لایک ایرانی اینستاگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
1818
✨❤️لایک ایرانی اینستاگرام❤️ سرور1
13,900تومان
500 / 200000
1679
✨❤️لایک ایرانی اینستاگرام❤️  سرور2
17,900تومان
500 / 200000
1823
✨❤️لایک ایرانی اینستاگرام❤️ سرور3
18,000تومان
500 / 20000
1849
✨❤️لایک ایرانی اینستاگرام❤️ سرور4
69,900تومان
200 / 20000

ویو ارزان اینستاگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
1897
ویو IGTV اینستاگرام سرور2
5,000تومان
500 / 2147483647
1869
ویو Reel اینستاگرام سرور2
5,000تومان
500 / 2147483647
1913
ویو پست سرور2
5,000تومان
500 / 2147483647
1896
ویو IGTV اینستاگرام سرور1
5,900تومان
500 / 10000000
1899
ویو Reel اینستاگرام سرور1
5,900تومان
500 / 10000000
1900
ویو پست سرور1
5,900تومان
500 / 10000000
1871
ویو IGTV اینستاگرام سرور3
6,900تومان
500 / 100000000
1840
ویو Reel اینستاگرام سرور3
6,900تومان
500 / 100000000
1868
ویو پست سرور3
6,900تومان
500 / 100000000

ویو استوری اینستاگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
1873
ویو برای تمام استوری ها تا 50 کا -شروع سریع⚡️⚡️⚡️
13,500تومان
500 / 10000
1872
ویو برای تمام استوری ها تا 50 کا -شروع سریع⚡️⚡️⚡️
14,900تومان
500 / 10000
1838
ویو برای تمام استوری ها تا 50 کا -شروع سریع⚡️⚡️⚡️
16,000تومان
500 / 10000
1903
ویو برای 8 استوری اخر تا 50 کا -شروع سریع⚡️⚡️⚡️
16,900تومان
500 / 10000

کامنت اینستاگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
1875
مجموعه کامنت تبریک عمومی
49,900تومان
10 / 10000
1844
مجموعه کامنت تعریف و تمجید از شخص
49,900تومان
10 / 10000
1874
مجموعه کامنت تعریف و تمجید از کالای فروشگاهی
49,900تومان
10 / 10000
1842
کامنت دلخواه
49,900تومان
10 / 10000
1876
مجموعه کامنت تسلیت
69,900تومان
10 / 10000

پیام انبوه واتساپ

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
1751
پیام انبوه واتساپ👈بسته 1000 تایی👉
490,000تومان
1 / 10
1846
پیام انبوه واتساپ👈بسته 2000 تایی👉
969,000تومان
1 / 10
1748
پیام انبوه واتساپ👈بسته 3000 تایی👉
1,429,900تومان
1 / 10
1847
پیام انبوه واتساپ👈بسته 5000 تایی👉
2,290,000تومان
1 / 10
1848
پیام انبوه واتساپ👈بسته 10000 تایی👉
4,699,000تومان
1 / 10

امار پیج/ ریچ/ نرخ تعامل

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
1904
ایمپرشن پست اینستاگرام
5,900تومان
500 / 10000
1801
ریچ + ایمپرشن عکس و فیلم
7,900تومان
500 / 100000
1800
سیو پست
24,900تومان
500 / 30000
1799
سیو پست سرور 2
28,900تومان
500 / 30000

فن پیج اینستاگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
1883
فن پیج اینستاگرام👈5تایی
950,000تومان
1 / 1
1884
فن پیج اینستاگرام👈10تایی
1,799,000تومان
1 / 1
1885
فن پیج اینستاگرام👈15تایی
2,599,000تومان
1 / 1
1886
فن پیج اینستاگرام👈20تایی
2,999,000تومان
1 / 5