خدمات

⭐ = فروشنده خوب ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس خاص 💎 = سرویس بهتر 💧 = سفارش چند بخشی (dripfeed)

فالوور ارزان اینستاگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
1853
فالور فیک اینستاگرام >> {شروع : ۰ الی30 دقیقه} بدون پشتیبانی
7,900تومان
500 / 20000
1852
فالور فیک اینستاگرام_رباتیک_ بدون پشتیبانی
10,900تومان
500 / 10000
1741
فالوور کیفیت متوسط و سرعت پایین
23,900تومان
500 / 10000
1851
فالوور ارزان سرعت پایین بدون جبران ریزش 
26,900تومان
500 / 10000
1763
فالوور ارزان🥇 کیفیت خوب
29,900تومان
500 / 10000
1887
فالوور ارزان باکیفیت عالی 
35,900تومان
500 / 15000

فالوور ایرانی اینستاگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
1859
فالوور ایرانی سرور 1
120,900تومان
200 / 10000
1858
فالوور ایرانی سرور 2
139,900تومان
200 / 5000
1860
فالوور ایرانی سرور 3
199,000تومان
200 / 10000
1861
فالوور ایرانی سرور 4
229,000تومان
200 / 10000

فالوور سرعتی

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
1865
فالوور سرعتی سرور 1
35,900تومان
10000 / 500000
1866
فالوور سرعتی سرور2
41,900تومان
10000 / 500000

لایک ارزان اینستاگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
1808
لایک ارزان سرور1
7,900تومان
500 / 10000
1862
لایک ارزان سرور2
9,100تومان
500 / 20000
1864
لایک ارزان سرور 3
11,900تومان
500 / 30000
1863
لایک ارزان سرور 4
13,800تومان
300 / 50000

لایک ایرانی اینستاگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
1818
✨❤️لایک ایرانی اینستاگرام❤️ سرور1
13,900تومان
500 / 20000
1679
✨❤️لایک ایرانی اینستاگرام❤️  سرور2
15,900تومان
500 / 100000
1823
✨❤️لایک ایرانی اینستاگرام❤️ سرور3
18,000تومان
500 / 20000
1849
✨❤️لایک ایرانی اینستاگرام❤️ سرور4
43,000تومان
50 / 20000

ویو ارزان اینستاگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
1870
ویو IGTV اینستاگرام سرور1
5,000تومان
500 / 10000000
1840
ویو Reel اینستاگرام سرور1
5,000تومان
500 / 10000000
1868
ویو پست سرور1
5,000تومان
500 / 10000000
1871
ویو IGTV اینستاگرام سرور2
6,900تومان
500 / 10000000
1869
ویو Reel اینستاگرام سرور2
6,900تومان
500 / 10000000
1867
ویو پست سرور2
6,900تومان
500 / 100000

ویو استوری اینستاگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
1872
ویو برای تمام استوری ها تا 50 کا -شروع سریع⚡️⚡️⚡️
7,900تومان
100 / 20000
1873
ویو برای تمام استوری ها تا 50 کا -شروع سریع⚡️⚡️⚡️
12,900تومان
100 / 10000
1838
ویو برای تمام استوری ها تا 50 کا -شروع سریع⚡️⚡️⚡️
14,900تومان
100 / 10000

کامنت اینستاگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
1875
مجموعه کامنت تبریک عمومی
49,900تومان
5 / 80
1876
مجموعه کامنت تسلیت
49,900تومان
5 / 27
1844
مجموعه کامنت تعریف و تمجید از شخص
49,900تومان
5 / 170
1874
مجموعه کامنت تعریف و تمجید از کالای فروشگاهی
49,900تومان
5 / 149
1842
کامنت دلخواه
75,000تومان
10 / 5000

بسته های فالو وان

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
1815
بسته 1(شامل 👤فالوور_❤️لایک_👀ویو)
110,000تومان
1 / 10
1784
بسته 2(شامل 👤فالوور_❤️لایک_👀ویو)
199,000تومان
1 / 10
1783
بسته 3(شامل 👤فالوور_❤️لایک_👀ویو)
279,900تومان
1 / 10
1785
بسته 4(شامل 👤فالوور_❤️لایک_👀ویو)
359,000تومان
1 / 10

پیام انبوه تلگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
1878
پیام انبوه تلگرام👈بسته 1000 تایی👉
390,000تومان
1 / 10
1879
پیام انبوه تلگرام👈بسته 2000 تایی👉
769,000تومان
1 / 10
1880
پیام انبوه تلگرام👈بسته 3000 تایی👉
1,109,000تومان
1 / 10
1881
پیام انبوه تلگرام👈بسته 5000 تایی👉
1,790,000تومان
1 / 10
1882
پیام انبوه تلگرام👈بسته 10000 تایی👉
3,699,000تومان
1 / 10

دایرکت اینستاگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
1824
دایرکت انبوه👈بسته 1000 تایی👉
390,000تومان
1 / 10
1828
دایرکت انبوه👈بسته 2000 تایی👉
769,900تومان
1 / 10
1830
دایرکت انبوه👈بسته 3000 تایی👉
1,109,000تومان
1 / 10
1877
دایرکت انبوه👈بسته 5000 تایی👉
1,790,000تومان
1 / 10
1833
دایرکت انبوه 👈بسته 10000 تایی👉
3,699,000تومان
1 / 10

پیام انبوه واتساپ

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
1751
پیام انبوه واتساپ👈بسته 1000 تایی👉
490,000تومان
1 / 10
1846
پیام انبوه واتساپ👈بسته 2000 تایی👉
969,000تومان
1 / 10
1748
پیام انبوه واتساپ👈بسته 3000 تایی👉
1,429,900تومان
1 / 10
1847
پیام انبوه واتساپ👈بسته 5000 تایی👉
2,290,000تومان
1 / 10
1848
پیام انبوه واتساپ👈بسته 10000 تایی👉
4,699,000تومان
1 / 10

ربات اینستاگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
1809
ربات اینستاگرام 👈3روزه
30,000تومان
1 / 3
1810
ربات اینستاگرام 👈یک هفته
59,900تومان
1 / 3
1811
 ربات اینستاگرام 👈2هفته
99,000تومان
1 / 3
1814
 ربات اینستاگرام 👈1روزه
190,000تومان
1 / 5
1813
 ربات اینستاگرام 👈5ماهه
799,000تومان
1 / 3
1812
 ربات اینستاگرام 👈1ساله
1,499,000تومان
1 / 5

امار پیج/ ریچ/ نرخ تعامل

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
1801
ریچ + ایمپرشن عکس و فیلم
4,900تومان
100 / 21000
1799
سیو پست سرور 2
12,900تومان
100 / 5000
1800
سیو پست
17,900تومان
100 / 30000

فن پیج اینستاگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
1883
فن پیج اینستاگرام👈5تایی
950,000تومان
1 / 1
1884
فن پیج اینستاگرام👈10تایی
1,799,000تومان
1 / 1
1885
فن پیج اینستاگرام👈15تایی
2,599,000تومان
1 / 1
1886
فن پیج اینستاگرام👈20تایی
2,999,000تومان
1 / 5